Wat is High Impact Learning?

Het effect van trainingen

Verschillende wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar effecten van bedrijfsopleidingen. Als werkgever wil je graag je medewerkers trainingen aanbieden, maar heeft dit wel het gewenste effect? Is het de investering waard?

Uit onderzoek1 blijkt dat slechts 15% van deelnemers aan bedrijfsopleidingen het aangeleerde gewenste gedrag vertoont op de werkvloer. 70% geeft aan het wel te proberen, maar valt snel terug in oude gedragspatroon. Maar wanneer laten medewerkers wel het gewenste gedrag zien? Dit is voor 40% afhankelijk van elementen die vooraf gaan aan de opleiding en voor 40% afhankelijk van elementen na afloop van de training2. Daarom luidt het advies van de High Impact Learning-aanpak:

“Besteed 80% van de inspanning en het budget aan leeractiviteiten voorafgaand en na afloop van een formele opleiding”

High Impact in drie stappen

Volgens de overtuiging van High Impact Learning wordt optimale impact van formele trainingen bereikt door de volgende drie stappen te doorlopen2:

  1. Het creëren van focus en intentie.
  2. Leeractiviteiten beschikbaar stellen die bijdragen aan meetbare verbetering van de werkzaamheden.
  3. Het bevorderen van prestatie- en performanceverbetering ná de opleiding.

Het gevolg is dat medewerkers willen leren, waardoor zij aantoonbaar beter gaan presteren, waardoor de organisatie beter kan concurreren.

Focus en intentie

Om optimaal effect van een training te hebben is het belangrijk dat de medewerkers het doel en het gewenste effect van de training begrijpen, zodat zij ook willen leren. De deelnemer moet voordat hij aan de training begint antwoord hebben op de volgende vragen. Hoe gaat deze training mij helpen mijn dagelijkse werkzaamheden nog beter uit te voeren? Wat is het gewenste resultaat voor de business van mijn werkgever? Wat is de relatie tussen de opleiding en de organisatiedoelen? Dit is het creëren van focus en leerintentie.

Leeractiviteiten die bijdragen aan meetbare verbetering van de werkzaamheden

Wanneer de doelen van de opleiding zijn vastgesteld, kan de opleiding ontwikkeld worden. Voor optimale impact moet een opleiding bijdragen aan daadwerkelijke verbetering van de werkzaamheden. Met dit doeleinde in het achterhoofd moeten de werkvormen:

  • actiegericht zijn.
  • een effectieve samenhang tussen inhoud en concrete werksituaties hebben.
  • feedbackmomenten en reflectieve activiteiten bevatten.

Het hele opleidingstraject moet een interactief programma zijn dat er toe leidt dat de deelnemer aantoonbaar beter gaat presteren.

Prestatie- en performanceverbetering na de opleiding

Om impact te hebben moeten opleidingsactiviteiten aansluiten bij de vastgestelde focus en intentie. De werksituatie is dé leerplek om het geleerde in de praktijk te brengen. Pas wanneer de opleiding daadwerkelijk in de praktijk bijdraagt aan het beter realiseren van de organisatiedoelen is er sprake van ‘return on investment’ van de opleiding en impact op de business. Hierdoor wordt de organisatie daadwerkelijk beter en kan zij beter concurreren.

Belangrijke inzichten

Opsommend zijn de belangrijkste inzichten uit de High Impact Learning-aanpak de volgende2:

  • Bedrijfsopleidingen moeten een sterke relatie hebben met de organisatiedoelen zodat deelnemers begrijpen waarom ze het moeten leren en het ook willen leren.
  • Alle aspecten van de training moeten bijdragen aan het verbeteren van de performance: voorkom onnodige leerinhoud en/of werkvormen.
  • Het effect van de training op de performance van medewerkers moet meetbaar zijn.
  • De vorm van de opleiding dient uniek en excellent te zijn, bijvoorbeeld door een combinatie van traditionele werkvormen (klassieke sessies) met e-learning. De opleiding moet toegankelijk en informatief zijn, zodat de deelnemers het leuk vinden om te leren.

 

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen in het toepassen van High Impact Learning in uw organisatie? Klik hier voor meer informatie over High Impact Learning training en advies.

Literatuur en verwijzingen

1 Brinkerhoff, R.O. (2006). Telling training’s story. Berrett-Koehler, San Francisco.
2 Brinkerhoff, R.O, & Apking, A.M. (2001). High Impact Learning, Strategies for leveraging business results from training. Perseus Publishing, Cambridge.