Visie

Metier Academy is er van overtuigd dat opleidingen de meeste impact hebben wanneer de medewerker leert op die momenten dat hij dat nodig heeft, op de manier die het beste aansluit bij zijn behoeften. Op deze manier borgt een organisatie een constante ontwikkeling gedurende de loopbaan van de medewerker en daarmee kwalitatief hoogwaardige en gemotiveerde medewerkers voor de organisatie zelf.

Daarom werken wij vanuit de visie van High Impact Learning:

  • Gedegen voorbereiding, korte effectieve training, directe toepassing in de praktijk.
  • Constante ontwikkeling gedurende de loopbaan van de medewerker.
  • Leren op die momenten dat de medewerker het nodig heeft, op de manier die het beste aansluit bij de behoeften van de medewerker.

De ontwikkeling van de medewerker gedurende de gehele loopbaan staat centraal: enerzijds nieuwe kennis aanleren, anderzijds bestaande kennis updaten met aantoonbare verbetering van de performance als doel.

Meer weten over High Impact Learning?