Wij hebben verschillende kant-en-klare online trainingen beschikbaar op de volgende gebieden: Customer Service, overheid en projectmanagement.

 
Advies over uw opleidingsstrategie? Maatwerk e-learning? Bestaande opleidingen omvormen tot een online- of blended programma? Dat kan allemaal!

 
Een op maat gemaakt Learning Management System, uw bestaande LMS herconfigureren en optimaliseren of hosting van uw eigen LMS.

Metier Academy Benelux: beter, sneller en slimmer opleiden

Metier Academy Benelux is een autoriteit op het gebied van interactieve blended en online trainingen en een vernieuwende en flexibele partner van haar klanten. Metier ontwikkelt maatwerk e-learning, adviseert bedrijven over de opleidingsstrategie en helpt deze ten uitvoer te brengen.

Leereffect en kwaliteit zijn ons belangrijkste doel, met een doelgerichte vormgeving en optimaal leerplezier van deelnemers.

Met als resultaat altijd: effectieve en efficiënte trainingen van hoge kwaliteit.

Nieuws

PRINCE2 en Agile: waarom niet samen?

Hoe vlieg je projecten aan in een wereld die steeds complexer en onzekerder wordt? Voor- en tegenstanders van ‘traditioneel’ projectmanagement voeren hier de laatste jaren een felle discussie over. PRINCE2 is al meer dan 20 jaar één van de standaarden binnen projectmanagement. De laatste jaren is de agile manier van werken – waar men wars is van termen als ‘projectmanagement’ – echter sterk in opkomst. Botsen PRINCE2 en Agile per definitie, of is er meer aan de hand?
Lees meer

PRINCE2 in uw organisatie: zo werkt het

Sinds 2010 ontzorgt intermediair Scope Finance organisaties in hun vraag naar gedegen financiële professionals die steeds beter in staat zijn in te spelen op complexe situaties en veranderingen binnen organisaties. Bij Scope Finance vormen financials zelf de ruggengraat van de organisatie en zodoende heeft het bedrijf de in-house expertise om klanten aan de juiste financiële professionals te helpen die specifieke behoeften op het juiste moment kunnen invullen.

Inhoudelijke kennis effectief inzetten

Hoe ondersteun je de inhoudelijke kennis van je interim professionals waardoor ze zich maximaal kunnen inzetten in de organisatie waar ze gedetacheerd worden? Scope Finance poogt zich hierin te onderscheiden van andere intermediairs door de inhoudelijke expertise van haar interim professionals te versterken met best practices in projectmanagement, waardoor ze nóg effectiever inzetbaar zijn. Door professionals een raamwerk te geven met betrekking tot kennis van processen en projectmanagement en ze daardoor een helicopterview mee te geven blijven ze te allen tijde ‘in control’.

Breed inzetbaar

Als projectmanagement methode wordt PRINCE2 ook vandaag de dag als essentieel gezien om projectrollen in organisaties in te vullen. Scope Finance eigenaar Arjen Versteeg deelt die opvatting en stelt een PRINCE2-certificaat in zijn organisatie daarom als vereiste. Ook vanuit het netwerk aan klanten bleek er een sterke behoefte aan PRINCE2-gecertificeerde professionals. Bovendien ondersteunt de PRINCE2-methode van projectmanagement de brede inzetbaarheid van de financiële experts die Scope Finance levert.

Leren op het juiste moment

Op de vraag hóe op te leiden, vond men uiteindelijk het antwoord in het PRINCE2 opleidingstraject van Metier Academy. In plaats van klassikaal opgeleid te worden, leren de financials van Scope Finance middels e-learning op dié momenten dat het hen het beste uitkomt, waardoor hun inzetbaarheid gewaarborgd blijft en waarbij nog steeds aanspraak kan worden gemaakt op de begeleiding van een gecertificeerde e-coach indien gewenst. Is het certificaat eenmaal behaald, dan zijn de professionals van Scope Finance ‘future-proof’ uitgerust om een gevarieerd palet aan projecten aan te kunnen.

Wendbaar en ook gestructureerd

Organisaties gaan gebukt onder voortdurende bedreiging, zien concurrentie uit onverwachte hoek opdoemen, dienen continu een antwoord klaar te hebben op disruptieve nieuwkomers. Kortom, organisaties moeten wendbaar zijn. In dat licht wordt vaak gesproken over een agile werkwijze, over de noodzakelijke snelheid om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.

Want klanten willen producten en diensten met toegevoegde waarde, relevante service, acute oplossingen, niet morgen of vandaag, maar nu. Is agile het ultieme antwoord? De vraag stellen, is hem beantwoorden. Sommige projecten vragen ook om projectplannen waarin helder en concreet staat beschreven wat het einddoel is, hoe we daar denken te komen, tegen welke kosten en in welke tijd.
Nu kun je zo’n project opdelen in een aantal korte iteraties en elke twee weken nagaan wat het meest belangrijke werk is. En die werkwijze blijven herhalen.

Maar een iteratieve, kort-cyclische werkwijze is niet per definitie een garantie voor het behalen van het einddoel. Denk aan het aanleggen van een brug in een drukke verkeersader, of aan de complete vervanging van een verouderd IT-systeem in een omvangrijke organisatie. Een zakenrelatie van me vertelde over een project bij een overheidsorganisatie waarvan het geplande budget inmiddels al is vervijftienvoudigd!

Met een uniforme, erkende projectmanagementmethodiek als PRINCE2 weet u budgetoverschrijdingen te voorkomen, werkt u planmatig toe naar voorgenomen resultaten en behaalt u de eindstreep gegarandeerd. Gestructureerd projectmanagement is juist ook in deze tijd van grote toegevoegde waarde, ook in combinatie met een agile werkwijze. Kijk alleen maar naar aanbestedingstrajecten, of het aannemen van nieuwe medewerkers. Een terugkerende voorwaarde is een Prince2-certificering. Een agile mindset is daarbij geen bezwaar.

 

Michael Miesen

Managing Director Metier Academy Benelux

Bekijk het volledige archief