Ontruim

Ontruim is een simulatieprogramma voor ontruimingsoefeningen. Ontruim is helemaal toegespitst op uw eigen organisatie, met foto’s en looproutes van uw pand. Een afsluitende toets beoordeelt of de medewerker het programma succesvol heeft doorlopen.

Het is van groot belang dat elke organisatie regelmatig het ontruimingsplan fysiek toetst met een ontruimingsoefening. Omdat dat in contact centers lastig is, heeft Metier Academy Benelux daar een oplossing voor bedacht. Een ontruimingsoefening heeft als doel de organisatie voor te bereiden op ontruimingen, zoals bij brand. In de meeste contact centers wordt nooit geoefend omdat dat teveel verstoring geeft, terwijl juist het contact center een gevaarlijke plek is bij alarm. Er werken immers veel mensen op een relatief kleine ruimte. En die mensen hebben, doordat ze nooit oefenen, geen idee wat ze moeten doen.

Metier Academy Benelux heeft speciaal voor organisaties waar dergelijke oefeningen praktische bezwaren opleveren een oplossing ontwikkeld.  Wij zorgen dat u uw verplichtingen kunt nakomen, zonder fysieke oefening. Met certificaat dat u kunt overleggen aan de brandweer en Arbo-commissie. En voor de prijs hoeft u het niet te laten: vanaf €3,- per medewerker per jaar.

 

Voordelen

  • Goedkoop en efficiënt voorbereid op ontruimingen.
  • Uw medewerkers kunnen adequaat handelen bij ontruimingen.
  • Trainen wanneer het nodig is én uitkomt – bijv. bij instroom nieuwe medewerkers.
  • De voortgang van de medewerkers is bij te houden middels overzichtelijke rapportages.
  • Een afsluitende toets maakt het resultaat inzichtelijk.
  • Kan aanvullend op al bestaande (fysieke) oefeningen worden toegepast.

Kortom, dé oplossing wanneer fysieke ontruimingsoefeningen problematisch zijn!

Geïnteresseerd? Vraag een demo aan of neem contact met ons op.

 

Ontruimingoefening Metier Academy - Ontruim