Wij hebben verschillende kant-en-klare online trainingen beschikbaar op de volgende gebieden: Customer Service, overheid en projectmanagement.

 
Advies over uw opleidingsstrategie? Maatwerk e-learning? Bestaande opleidingen omvormen tot een online- of blended programma? Dat kan allemaal!

 
Een op maat gemaakt Learning Management System, uw bestaande LMS herconfigureren en optimaliseren of hosting van uw eigen LMS.

Metier Academy Benelux: beter, sneller en slimmer opleiden

Metier Academy Benelux is een autoriteit op het gebied van interactieve blended en online trainingen en een vernieuwende en flexibele partner van haar klanten. Metier ontwikkelt maatwerk e-learning, adviseert bedrijven over de opleidingsstrategie en helpt deze ten uitvoer te brengen.

Leereffect en kwaliteit zijn ons belangrijkste doel, met een doelgerichte vormgeving en optimaal leerplezier van deelnemers.

Met als resultaat altijd: effectieve en efficiënte trainingen van hoge kwaliteit.

Nieuws

PRINCE2 Kwartaalkoning Q1 2019

Elk nieuw kwartaal maken wij de top student van het afgelopen kwartaal bekend.

  • Lex Regtop, met een Foundation score van 82%
  • Lex Regtop, met een Practitioner score van 84%

Gefeliciteerd met dit fantastische resultaat!

PRINCE2 Kwartaalkoning Q4 2018

Elk nieuw kwartaal maken wij de top student van het afgelopen kwartaal bekend.

  • Kevin Walstra, met een Foundation score van 90%
  • Greetje Russchen, met een Practitioner score van 83%

Gefeliciteerd met jullie sprankelend nieuwe certificaat!

PRINCE2 en Agile: waarom niet samen?

Hoe vlieg je projecten aan in een wereld die steeds complexer en onzekerder wordt? Voor- en tegenstanders van ‘traditioneel’ projectmanagement voeren hier de laatste jaren een felle discussie over. PRINCE2 is al meer dan 20 jaar één van de standaarden binnen projectmanagement. De laatste jaren is de agile manier van werken – waar men wars is van termen als ‘projectmanagement’ – echter sterk in opkomst. Botsen PRINCE2 en Agile per definitie, of is er meer aan de hand?

Agile is groot geworden in het IT-landschap van de jaren 1990, waar o.a. de Agile-varianten Scrum, Lean en Kanban ervoor moesten zorgen dat softwarepakketten op tijd en binnen budget aan de klant opgeleverd werden. Tegenwoordig geniet Agile ook buiten de IT-wereld steeds meer populariteit. ‘Believers’ zien in Agile hét antwoord op klantgericht werken in een wereld die steeds complexer wordt en steeds sneller verandert. Agile werken stelt uitvoerende teams in staat om in korte termijn-sprints te werken en middels een continue cyclus van ontwikkelen, testen en feedback implementeren de productwensen snel aan te passen aan de wensen van de klant. Het geeft echter geen antwoord op de vraag of een project als geheel gerechtvaardigd is om voort te zetten wegens gebrek aan een overkoepelend, langetermijnplan.

Door één deur

PRINCE2 overziet het totale project vanuit een ‘big picture’ perspectief, neemt de oorspronkelijke (zakelijke) doelstellingen van de klant als uitgangspunt en stelt de eindverantwoordelijken in staat om het project vanuit een zakelijk perspectief te (blijven) rechtvaardigen. Betekent dat dat PRINCE2 enkel een lineaire benadering van projecten aanbiedt, zoals tegenstanders beweren? Wij denken dat PRINCE2 en Agile wel degelijk door één deur kunnen en elkaar zelfs kunnen aanvullen.

Samen sterker

Hoewel binnen een PRINCE2-project een volledige ‘management lifecycle’ bepaalt voor wie welke rol is weggelegd op strategische beslismomenten binnen het project, laat PRINCE2 uitvoerende teams wel degelijk vrij in hun manier van output realiseren. Een PRINCE2-project is top-down verdeeld in meerdere organisatieniveaus: bedrijfs- of programmanagement, sturen, managen en uitvoeren. Op uitvoerend niveau – het teamniveau – heeft men doorgaans te maken met korte oplevertijden. Door hier Agile ‘in te passen’, faciliteert men binnen een PRINCE2-ingericht project wel degelijk zelfsturende (en dus volgens Agile-principes werkende) teams die stapsgewijs producten opleveren en in staat zijn in te spelen op plotselinge veranderingen. PRINCE2 legt de focus op wélke producten nodig zijn om de business case te blijven rechtvaardigen, maar biedt daarbinnen voor de uitvoerende teams de vrijheid om zélf te bepalen hoe de ontwikkeling van die producten geschiedt. Door de structuur van PRINCE2 en de wendbaarheid van Agile met elkaar te combineren versterken de verschillende disciplines elkaar en wordt er optimaal waarde gecreëerd voor de klant – en dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Bekijk het volledige archief